Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undocumented" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "odokumenterad" till svenska språket

EnglishSwedish

Undocumented

[Odokumenterad]
/əndɑkjəmɛntɪd/

adjective

1. Lacking necessary documents (as for e.g. permission to live or work in a country)

  • "Undocumented aliens"
  • "Undocumented tax deductions"
    synonym:
  • undocumented

1. Saknar nödvändiga dokument (som för t. ex. tillstånd att bo eller arbeta i ett land)

  • "Papperslösa utomjordingar"
  • "Papperslösa skatteavdrag"
    synonym:
  • papperslös

Examples of using

It’s not a bug, it’s an undocumented feature.
Det är ingen bugg, det är en odokumenterad funktion.
It’s not a bug, it’s an undocumented feature.
Det är ingen bugg, det är en odokumenterad funktion.
It’s not a bug, it’s an undocumented feature.
Det är ingen bugg, det är en odokumenterad funktion.