Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undivided" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "odelad" i svenska språket

EnglishSwedish

Undivided

[Odelad]
/əndəvaɪdɪd/

adjective

1. Not parted by conflict of opinion

 • "Presented an undivided front"
  synonym:
 • undivided

1. Inte åtskilda av åsiktskonflikt

 • "Presenterade en odelad front"
  synonym:
 • odelad

2. Not shared by or among others

 • "Undivided responsibility"
  synonym:
 • undivided

2. Inte delas av eller bland andra

 • "Odelat ansvar"
  synonym:
 • odelad

3. Not divided among or brought to bear on more than one object or objective

 • "Judging a contest with a single eye"
 • "A single devotion to duty"
 • "Undivided affection"
 • "Gained their exclusive attention"
  synonym:
 • single(a)
 • ,
 • undivided
 • ,
 • exclusive

3. Inte uppdelat mellan eller använt mer än ett föremål eller mål

 • "Att döma en tävling med ett enda öga"
 • "En enda hängivenhet till plikt"
 • "Odelad tillgivenhet"
 • "Fick sin exklusiva uppmärksamhet"
  synonym:
 • singel(a)
 • ,
 • odelad
 • ,
 • exklusiv

4. Not separated into parts or shares

 • Constituting an undivided unit
 • "An undivided interest in the property"
 • "A full share"
  synonym:
 • undivided

4. Inte separerade i delar eller aktier

 • Utgörande en odelad enhet
 • "Ett odelat intresse i fastigheten"
 • "En hel andel"
  synonym:
 • odelad