Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undercover" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "undercover" till svenska språket

EnglishSwedish

Undercover

[Undercover]
/əndərkəvər/

adjective

1. Conducted with or marked by hidden aims or methods

 • "Clandestine intelligence operations"
 • "Cloak-and-dagger activities behind enemy lines"
 • "Hole-and-corner intrigue"
 • "Secret missions"
 • "A secret agent"
 • "Secret sales of arms"
 • "Surreptitious mobilization of troops"
 • "An undercover investigation"
 • "Underground resistance"
  synonym:
 • clandestine
 • ,
 • cloak-and-dagger
 • ,
 • hole-and-corner(a)
 • ,
 • hugger-mugger
 • ,
 • hush-hush
 • ,
 • secret
 • ,
 • surreptitious
 • ,
 • undercover
 • ,
 • underground

1. Genomförs med eller markeras med dolda syften eller metoder

 • "Hemliga underrättelseoperationer"
 • "Mantel-och-dolk aktiviteter bakom fiendens linjer"
 • "Hål-och-hörn intriger"
 • "Hemliga uppdrag"
 • "En hemlig agent"
 • "Hemlig försäljning av vapen"
 • "Överraskande mobilisering av trupper"
 • "En hemlig utredning"
 • "Underjordiskt motstånd"
  synonym:
 • hemlig
 • ,
 • mantel-och-dolk
 • ,
 • hål-och-hörn(a)
 • ,
 • kramare-muggare
 • ,
 • tyst tyst
 • ,
 • hemlighet
 • ,
 • smygande
 • ,
 • underjordisk