Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "under" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "under" till svenska språket

EnglishSwedish

Under

[Under]
/əndər/

adjective

1. Located below or beneath something else

 • "Nether garments"
 • "The under parts of a machine"
  synonym:
 • nether
 • ,
 • under

1. Ligger under eller under något annat

 • "Neder plagg"
 • "De under delar av en maskin"
  synonym:
 • neder
 • ,
 • under

2. Lower in rank, power, or authority

 • "An under secretary"
  synonym:
 • under(a)

2. Lägre i rang, makt eller auktoritet

 • "En undersekreterare"
  synonym:
 • under(a)

adverb

1. Down to defeat, death, or ruin

 • "Their competitors went under"
  synonym:
 • under

1. Ner till nederlag, död eller ruin

 • "Deras konkurrenter gick under"
  synonym:
 • under

2. Through a range downward

 • "Children six and under will be admitted free"
  synonym:
 • under

2. Genom ett intervall nedåt

 • "Barn sex och under kommer att släppas in gratis"
  synonym:
 • under

3. Into unconsciousness

 • "This will put the patient under"
  synonym:
 • under

3. In i medvetslösheten

 • "Detta kommer att sätta patienten under"
  synonym:
 • under

4. In or into a state of subordination or subjugation

 • "We must keep our disappointment under"
  synonym:
 • under

4. I eller in i ett tillstånd av underordning eller underkuvande

 • "Vi måste hålla vår besvikelse under"
  synonym:
 • under

5. Below some quantity or limit

 • "Fifty dollars or under"
  synonym:
 • under

5. Under någon kvantitet eller gräns

 • "Femtio dollar eller under"
  synonym:
 • under

6. Below the horizon

 • "The sun went under"
  synonym:
 • under

6. Nedanför horisonten

 • "Solen gick under"
  synonym:
 • under

7. Down below

 • "Get under quickly!"
  synonym:
 • under

7. Ner nedanför

 • "Kom under snabbt!"
  synonym:
 • under

8. Further down

 • "See under for further discussion"
  synonym:
 • under
 • ,
 • below

8. Längre ner

 • "Se under för vidare diskussion"
  synonym:
 • under
 • ,
 • nedan

Examples of using

There is nothing new under the moon.
Det finns inget nytt under månen.
If you are lucky enough to look under 100, please don't be offended if we ask you for ID.
Om du har turen att titta under 100, vänligen bli inte förolämpad om vi ber dig om legitimation.
Never swim while under the influence of alcohol.
Simma aldrig medan du är påverkad av alkohol.