Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undeclared" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "odeklarerat" till svenska språket

EnglishSwedish

Undeclared

[Odeklarerad]
/əndɪklɛrd/

adjective

1. Not announced or openly acknowledged

  • "Fighting an undeclared war"
    synonym:
  • undeclared

1. Inte tillkännagiven eller öppet erkänd

  • "Att utkämpa ett odeklarerat krig"
    synonym:
  • odeklarerad