Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "uncouth" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "uncouth" till svenska språket

EnglishSwedish

Uncouth

[Otrevlig]
/ənkuθ/

adjective

1. Lacking refinement or cultivation or taste

 • "He had coarse manners but a first-rate mind"
 • "Behavior that branded him as common"
 • "An untutored and uncouth human being"
 • "An uncouth soldier--a real tough guy"
 • "Appealing to the vulgar taste for violence"
 • "The vulgar display of the newly rich"
  synonym:
 • coarse
 • ,
 • common
 • ,
 • rough-cut
 • ,
 • uncouth
 • ,
 • vulgar

1. Saknar förfining eller odling eller smak

 • "Han hade grovt uppförande men ett förstklassigt sinne"
 • "Beteende som stämplade honom som vanligt"
 • "En obehandlad och otrevlig människa"
 • "En otrevlig soldat - en riktig tuff kille"
 • "Att vädja till den vulgära smaken för våld"
 • "Den vulgära uppvisningen av de nyrika"
  synonym:
 • grov
 • ,
 • vanlig
 • ,
 • grovskuren
 • ,
 • otrevlig
 • ,
 • vulgär