Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ugly" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ful" till svenska språket

EnglishSwedish

Ugly

[Ful]
/əgli/

adjective

1. Displeasing to the senses

 • "An ugly face"
 • "Ugly furniture"
  synonym:
 • ugly

1. Misshagligt för sinnena

 • "Ett fult ansikte"
 • "Fula möbler"
  synonym:
 • ful

2. Inclined to anger or bad feelings with overtones of menace

 • "A surly waiter"
 • "An ugly frame of mind"
  synonym:
 • surly
 • ,
 • ugly

2. Benägen till ilska eller dåliga känslor med övertoner av hot

 • "En buttre servitör"
 • "En ful sinnesstämning"
  synonym:
 • buttre
 • ,
 • ful

3. Morally reprehensible

 • "Would do something as despicable as murder"
 • "Ugly crimes"
 • "The vile development of slavery appalled them"
 • "A slimy little liar"
  synonym:
 • despicable
 • ,
 • ugly
 • ,
 • vile
 • ,
 • slimy
 • ,
 • unworthy
 • ,
 • worthless
 • ,
 • wretched

3. Moraliskt förkastligt

 • "Skulle göra något så avskyvärt som mord"
 • "Fula brott"
 • "Slaveriets vidriga utveckling förskräckte dem"
 • "En slemmig liten lögnare"
  synonym:
 • avskyvärd
 • ,
 • ful
 • ,
 • vidrig
 • ,
 • slemmig
 • ,
 • ovärdig
 • ,
 • värdelös
 • ,
 • eländig

4. Provoking horror

 • "An atrocious automobile accident"
 • "A frightful crime of decapitation"
 • "An alarming, even horrifying, picture"
 • "War is beyond all words horrible"- winston churchill
 • "An ugly wound"
  synonym:
 • atrocious
 • ,
 • frightful
 • ,
 • horrifying
 • ,
 • horrible
 • ,
 • ugly

4. Provocerar skräck

 • "En fruktansvärd bilolycka"
 • "Ett skrämmande halshuggningsbrott"
 • "En alarmerande, till och med skrämmande bild"
 • "Krig är bortom alla ord hemskt" - winston churchill
 • "Ett fult sår"
  synonym:
 • fruktansvärt
 • ,
 • skrämmande
 • ,
 • hemsk
 • ,
 • ful

Examples of using

She is a dull and ugly girl. I don't understand why she's so admired.
Hon är en tråkig och ful tjej. Jag förstår inte varför hon är så beundrad.
Warts are ugly but harmless.
Vårtor är fula men ofarliga.
The flower you picked from the garden is very ugly.
Blomman du plockade från trädgården är väldigt ful.