Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "twisting" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vrida" till svenska språket

EnglishSwedish

Twisting

[Vridning]
/twɪstɪŋ/

noun

1. The act of distorting something so it seems to mean something it was not intended to mean

  synonym:
 • distortion
 • ,
 • overrefinement
 • ,
 • straining
 • ,
 • torture
 • ,
 • twisting

1. Handlingen att förvränga något så det verkar betyda något det inte var tänkt att betyda

  synonym:
 • förvrängning
 • ,
 • förfining
 • ,
 • ansträngande
 • ,
 • tortyr
 • ,
 • vridning

2. The act of rotating rapidly

 • "He gave the crank a spin"
 • "It broke off after much twisting"
  synonym:
 • spin
 • ,
 • twirl
 • ,
 • twist
 • ,
 • twisting
 • ,
 • whirl

2. Handlingen att rotera snabbt

 • "Han gav veven en snurr"
 • "Den gick av efter mycket vridning"
  synonym:
 • snurra
 • ,
 • vrida
 • ,
 • vridning
 • ,
 • virvla

adjective

1. Marked by repeated turns and bends

 • "A tortuous road up the mountain"
 • "Winding roads are full of surprises"
 • "Had to steer the car down a twisty track"
  synonym:
 • tortuous
 • ,
 • twisting
 • ,
 • twisty
 • ,
 • winding
 • ,
 • voluminous

1. Markeras av upprepade svängar och böjar

 • "En slingrande väg uppför berget"
 • "Slingrande vägar är fulla av överraskningar"
 • "Var tvungen att styra bilen nerför ett slingrande spår"
  synonym:
 • slingrande
 • ,
 • vridning
 • ,
 • vridig
 • ,
 • lindning
 • ,
 • voluminös

Examples of using

He fell, twisting his ankle.
Han föll och vred på fotleden.