Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "twilight" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skymning" till svenska språket

EnglishSwedish

Twilight

[Skymning]
/twaɪlaɪt/

noun

1. The time of day immediately following sunset

 • "He loved the twilight"
 • "They finished before the fall of night"
  synonym:
 • twilight
 • ,
 • dusk
 • ,
 • gloaming
 • ,
 • gloam
 • ,
 • nightfall
 • ,
 • evenfall
 • ,
 • fall
 • ,
 • crepuscule
 • ,
 • crepuscle

1. Tiden på dygnet omedelbart efter solnedgången

 • "Han älskade skymningen"
 • "De slutade före nattens fall"
  synonym:
 • skymning
 • ,
 • glödande
 • ,
 • gloam
 • ,
 • nattfall
 • ,
 • jämnt fall
 • ,
 • falla
 • ,
 • crepuscule
 • ,
 • crepuscle

2. The diffused light from the sky when the sun is below the horizon but its rays are refracted by the atmosphere of the earth

  synonym:
 • twilight

2. Det diffusa ljuset från himlen när solen är under horisonten men dess strålar bryts av jordens atmosfär

  synonym:
 • skymning

3. A condition of decline following successes

 • "In the twilight of the empire"
  synonym:
 • twilight

3. Ett tillstånd av nedgång efter framgångar

 • "I imperiets skymning"
  synonym:
 • skymning

adjective

1. Lighted by or as if by twilight

 • "The dusky night rides down the sky/and ushers in the morn"-henry fielding
 • "The twilight glow of the sky"
 • "A boat on a twilit river"
  synonym:
 • dusky
 • ,
 • twilight(a)
 • ,
 • twilit

1. Upplyst av eller som av skymningen

 • "Den mörka natten rider nerför himlen/och inleder morgonen" -henry fielding
 • "Himlens skymningsglöd"
 • "En båt på en twilitflod"
  synonym:
 • mörk
 • ,
 • skymning(a)
 • ,
 • twilit

Examples of using

Far better it is to dare mighty things, to win glorious triumphs even though checkered by failure, than to rank with those poor spirits who neither enjoy nor suffer much because they live in the gray twilight that knows neither victory nor defeat.
Mycket bättre är det att våga mäktiga saker, att vinna härliga triumfer även om de är rutiga av misslyckande, än att rankas med de stackars andarna som varken njuter eller lider mycket för att de lever i den grå skymningen som varken känner seger eller nederlag.
There was eternal twilight in the place.
Det var evig skymning på platsen.
We find ourselves in the twilight of our civilization.
Vi befinner oss i vår civilisations skymning.