Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "turtle" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sköldpadda" till svenska språket

EnglishSwedish

Turtle

[Sköldpadda]
/tərtəl/

noun

1. A sweater or jersey with a high close-fitting collar

  synonym:
 • turtleneck
 • ,
 • turtle
 • ,
 • polo-neck

1. En tröja eller jersey med hög tättslutande krage

  synonym:
 • turtleneck
 • ,
 • sköldpadda
 • ,
 • polo-hals

2. Any of various aquatic and land reptiles having a bony shell and flipper-like limbs for swimming

  synonym:
 • turtle

2. Alla olika vatten- och landreptiler som har ett benskal och flipperliknande lemmar för simning

  synonym:
 • sköldpadda

verb

1. Overturn accidentally

 • "Don't rock the boat or it will capsize!"
  synonym:
 • capsize
 • ,
 • turtle
 • ,
 • turn turtle

1. Välta av misstag

 • "Gunga inte båten, annars kränger den!"
  synonym:
 • kapsejsa
 • ,
 • sköldpadda
 • ,
 • vänd sköldpadda

2. Hunt for turtles, especially as an occupation

  synonym:
 • turtle

2. Jakt på sköldpaddor, särskilt som sysselsättning

  synonym:
 • sköldpadda

Examples of using

Buy me a turtle, Mom, please buy me a turtle!
Köp en sköldpadda till mig, mamma, snälla köp en sköldpadda till mig!
The world rests on the back of a great turtle.
Världen vilar på ryggen av en stor sköldpadda.
We found a turtle in the garden.
Vi hittade en sköldpadda i trädgården.