Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tumult" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tumult" till svenska språket

EnglishSwedish

Tumult

[Tumult]
/tuməlt/

noun

1. A state of commotion and noise and confusion

  synonym:
 • tumult
 • ,
 • tumultuousness
 • ,
 • uproar
 • ,
 • garboil

1. Ett tillstånd av uppståndelse och buller och förvirring

  synonym:
 • tumult
 • ,
 • tumultartadhet
 • ,
 • uppståndelse
 • ,
 • garboil

2. Violent agitation

  synonym:
 • tumult
 • ,
 • turmoil

2. Våldsam agitation

  synonym:
 • tumult
 • ,
 • kaos

3. The act of making a noisy disturbance

  synonym:
 • commotion
 • ,
 • din
 • ,
 • ruction
 • ,
 • ruckus
 • ,
 • rumpus
 • ,
 • tumult

3. Handlingen att göra en bullrig störning

  synonym:
 • uppståndelse
 • ,
 • din
 • ,
 • slitning
 • ,
 • ruckus
 • ,
 • rumpus
 • ,
 • tumult

Examples of using

And Pilate having seen that it profiteth nothing, but rather a tumult is made, having taken water, he did wash the hands before the multitude, saying, 'I am innocent from the blood of this righteous one.'
Och Pilatus hade sett att det inte tjänar något, utan snarare görs ett tumult, efter att ha tagit vatten, tvättade han händerna inför folket och sade: 'Jag är oskyldig från denna rättfärdiges blod.'
They made a great tumult last night.
De gjorde ett stort tumult igår kväll.