Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tug" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "drag" till svenska språket

EnglishSwedish

Tug

[Bogserbåt]
/təg/

noun

1. A sudden abrupt pull

  synonym:
 • tug
 • ,
 • jerk

1. Ett plötsligt abrupt drag

  synonym:
 • bogserbåt
 • ,
 • ryck

2. A powerful small boat designed to pull or push larger ships

  synonym:
 • tugboat
 • ,
 • tug
 • ,
 • towboat
 • ,
 • tower

2. En kraftfull liten båt designad för att dra eller skjuta större fartyg

  synonym:
 • bogserbåt
 • ,
 • torn

verb

1. Pull hard

 • "The prisoner tugged at the chains"
 • "This movie tugs at the heart strings"
  synonym:
 • tug

1. Dra hårt

 • "Fången drog i kedjorna"
 • "Den här filmen drar i hjärtat"
  synonym:
 • bogserbåt

2. Strive and make an effort to reach a goal

 • "She tugged for years to make a decent living"
 • "We have to push a little to make the deadline!"
 • "She is driving away at her doctoral thesis"
  synonym:
 • tug
 • ,
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • push
 • ,
 • drive

2. Sträva och anstränga dig för att nå ett mål

 • "Hon ryckte i flera år för att försörja sig på ett anständigt sätt"
 • "Vi måste trycka på lite för att klara deadline!"
 • "Hon kör iväg på sin doktorsavhandling"
  synonym:
 • bogserbåt
 • ,
 • arbetskraft
 • ,
 • trycka
 • ,
 • driva

3. Tow (a vessel) with a tug

 • "The tugboat tugged the freighter into the harbor"
  synonym:
 • tug

3. Bogsera (ett fartyg) med bogserbåt

 • "Bogserbåten drog in fraktfartyget i hamnen"
  synonym:
 • bogserbåt

4. Carry with difficulty

 • "You'll have to lug this suitcase"
  synonym:
 • lug
 • ,
 • tote
 • ,
 • tug

4. Bär med svårighet

 • "Du måste släpa den här resväskan"
  synonym:
 • lug
 • ,
 • tote
 • ,
 • bogserbåt

5. Move by pulling hard

 • "The horse finally tugged the cart out of the mud"
  synonym:
 • tug

5. Flytta genom att dra hårt

 • "Hästen drog till slut vagnen ur leran"
  synonym:
 • bogserbåt

6. Pull or strain hard at

 • "Each oar was tugged by several men"
  synonym:
 • tug

6. Dra eller anstränga hårt vid

 • "Varje åra drogs av flera män"
  synonym:
 • bogserbåt

7. Struggle in opposition

 • "She tugged and wrestled with her conflicts"
  synonym:
 • tug

7. Kamp i opposition

 • "Hon ryckte och brottades med sina konflikter"
  synonym:
 • bogserbåt