Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trivial" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "trivial" till svenska språket

EnglishSwedish

Trivial

[Trivial]
/trɪviəl/

adjective

1. (informal) small and of little importance

 • "A fiddling sum of money"
 • "A footling gesture"
 • "Our worries are lilliputian compared with those of countries that are at war"
 • "A little (or small) matter"
 • "A dispute over niggling details"
 • "Limited to petty enterprises"
 • "Piffling efforts"
 • "Giving a police officer a free meal may be against the law, but it seems to be a picayune infraction"
  synonym:
 • fiddling
 • ,
 • footling
 • ,
 • lilliputian
 • ,
 • little
 • ,
 • niggling
 • ,
 • piddling
 • ,
 • piffling
 • ,
 • petty
 • ,
 • picayune
 • ,
 • trivial

1. (informell) liten och av liten betydelse

 • "En fifflande summa pengar"
 • "En fotgängargest"
 • "Våra bekymmer är lilliputiska jämfört med de i länder som är i krig"
 • "Lite (eller liten) materia"
 • "En tvist om knasande detaljer"
 • "Begränsat till små företag"
 • "Piffling ansträngningar"
 • "Att ge en polis en gratis måltid kan strida mot lagen, men det verkar vara ett picayune-brott"
  synonym:
 • fifflande
 • ,
 • fotfäste
 • ,
 • lilliputian
 • ,
 • liten
 • ,
 • knasande
 • ,
 • piddling
 • ,
 • piffande
 • ,
 • småaktig
 • ,
 • picayune
 • ,
 • trivial

2. Of little substance or significance

 • "A few superficial editorial changes"
 • "Only trivial objections"
  synonym:
 • superficial
 • ,
 • trivial

2. Av liten substans eller betydelse

 • "Några ytliga redaktionella förändringar"
 • "Bara triviala invändningar"
  synonym:
 • ytlig
 • ,
 • trivial

3. Concerned with trivialities

 • "A trivial young woman"
 • "A trivial mind"
  synonym:
 • trivial

3. Bekymrad över trivialiteter

 • "En trivial ung kvinna"
 • "Ett trivialt sinne"
  synonym:
 • trivial

Examples of using

The conclusion may seem trivial: Esperanto exists.
Slutsatsen kan verka trivial: Esperanto finns.
The proof is trivial.
Beviset är trivialt.
Let's not quibble over trivial matters.
Låt oss inte käbbla över triviala frågor.