Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trillion" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "triljon" till svenska språket

EnglishSwedish

Trillion

[Triljon]
/trɪljən/

noun

1. A very large indefinite number (usually hyperbole)

 • "There were millions of flies"
  synonym:
 • million
 • ,
 • billion
 • ,
 • trillion
 • ,
 • zillion
 • ,
 • jillion
 • ,
 • gazillion

1. Ett mycket stort obestämt tal (oftast överdrift)

 • "Det fanns miljontals flugor"
  synonym:
 • miljoner
 • ,
 • miljarder
 • ,
 • biljon
 • ,
 • zillion
 • ,
 • jillion
 • ,
 • gazillion

2. The number that is represented as a one followed by 18 zeros

 • "In england they call a quintillion a trillion"
  synonym:
 • trillion
 • ,
 • one million million million

2. Talet som representeras som en etta följt av 18 nollor

 • "I england kallar man en kvintiljon för en biljon"
  synonym:
 • biljon
 • ,
 • en miljon miljoner miljoner

3. The number that is represented as a one followed by 12 zeros

 • "In england they call a trillion a billion"
  synonym:
 • trillion
 • ,
 • one million million
 • ,
 • 1000000000000

3. Talet som representeras som en etta följt av 12 nollor

 • "I england kallar de en biljon per miljard"
  synonym:
 • biljon
 • ,
 • en miljon miljoner
 • ,
 • 100000000000

adjective

1. One quintillion in great britain

  synonym:
 • trillion

1. En kvintiljon i storbritannien

  synonym:
 • biljon

2. One million million in the united states

  synonym:
 • trillion

2. En miljon miljoner i usa

  synonym:
 • biljon