Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tricky" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "knepigt" till svenska språket

EnglishSwedish

Tricky

[Knepigt]
/trɪki/

adjective

1. Not to be trusted

 • "How extraordinarily slippery a liar the camera is"- james agee
  synonym:
 • slippery
 • ,
 • tricky

1. Inte att lita på

 • "Hur utomordentligt hal en lögnare kameran är" - james agee
  synonym:
 • hal
 • ,
 • knepigt

2. Having concealed difficulty

 • "A catchy question"
 • "A tricky recipe to follow"
  synonym:
 • catchy
 • ,
 • tricky

2. Att ha dolt svårigheter

 • "En catchy fråga"
 • "Ett knepigt recept att följa"
  synonym:
 • catchy
 • ,
 • knepigt

3. Marked by skill in deception

 • "Cunning men often pass for wise"
 • "Deep political machinations"
 • "A foxy scheme"
 • "A slick evasive answer"
 • "Sly as a fox"
 • "Tricky dick"
 • "A wily old attorney"
  synonym:
 • crafty
 • ,
 • cunning
 • ,
 • dodgy
 • ,
 • foxy
 • ,
 • guileful
 • ,
 • knavish
 • ,
 • slick
 • ,
 • sly
 • ,
 • tricksy
 • ,
 • tricky
 • ,
 • wily

3. Präglad av skicklighet i bedrägeri

 • "Sluga män passerar ofta för kloka"
 • "Djupa politiska intriger"
 • "Ett foxy schema"
 • "Ett smart undvikande svar"
 • "Lug som en räv"
 • "Tricky dick"
 • "En listig gammal advokat"
  synonym:
 • listig
 • ,
 • tvivelaktig
 • ,
 • foxy
 • ,
 • bedrövlig
 • ,
 • knavig
 • ,
 • snygg
 • ,
 • slug
 • ,
 • knepigt

Examples of using

It's a tricky business.
Det är en knepig affär.
Peeling an orange can be tricky at times, you never know if it will squirt you in the face.
Att skala en apelsin kan ibland vara knepigt, man vet aldrig om det kommer att spruta dig i ansiktet.