Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trick" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "trick" till svenska språket

EnglishSwedish

Trick

[Trick]
/trɪk/

noun

1. A cunning or deceitful action or device

 • "He played a trick on me"
 • "He pulled a fast one and got away with it"
  synonym:
 • trick
 • ,
 • fast one

1. En listig eller bedräglig handling eller anordning

 • "Han spelade mig ett spratt"
 • "Han drog en snabb och kom undan med den"
  synonym:
 • trick
 • ,
 • snabb en

2. A period of work or duty

  synonym:
 • trick

2. En period av arbete eller tjänstgöring

  synonym:
 • trick

3. An attempt to get you to do something foolish or imprudent

 • "That offer was a dirty trick"
  synonym:
 • trick

3. Ett försök att få dig att göra något dumt eller oförsiktigt

 • "Det erbjudandet var ett smutsigt trick"
  synonym:
 • trick

4. A ludicrous or grotesque act done for fun and amusement

  synonym:
 • antic
 • ,
 • joke
 • ,
 • prank
 • ,
 • trick
 • ,
 • caper
 • ,
 • put-on

4. En löjlig eller grotesk handling gjord för skojs skull och nöje

  synonym:
 • antik
 • ,
 • skämt
 • ,
 • trick
 • ,
 • kapris
 • ,
 • sätta på

5. An illusory feat

 • Considered magical by naive observers
  synonym:
 • magic trick
 • ,
 • conjuring trick
 • ,
 • trick
 • ,
 • magic
 • ,
 • legerdemain
 • ,
 • conjuration
 • ,
 • thaumaturgy
 • ,
 • illusion
 • ,
 • deception

5. En illusorisk bedrift

 • Anses vara magisk av naiva observatörer
  synonym:
 • magiskt trick
 • ,
 • trolleritrick
 • ,
 • trick
 • ,
 • magi
 • ,
 • legerdemain
 • ,
 • besvärjelse
 • ,
 • taumaturgi
 • ,
 • illusion
 • ,
 • bedrägeri

6. A prostitute's customer

  synonym:
 • whoremaster
 • ,
 • whoremonger
 • ,
 • john
 • ,
 • trick

6. En prostituerad kund

  synonym:
 • hormästare
 • ,
 • horhandlare
 • ,
 • john
 • ,
 • trick

7. (card games) in a single round, the sequence of cards played by all the players

 • The high card is the winner
  synonym:
 • trick

7. (kortspel) i en enda omgång, sekvensen av kort som spelas av alla spelare

 • Det höga kortet är vinnaren
  synonym:
 • trick

verb

1. Deceive somebody

 • "We tricked the teacher into thinking that class would be cancelled next week"
  synonym:
 • flim-flam
 • ,
 • play a joke on
 • ,
 • play tricks
 • ,
 • trick
 • ,
 • fob
 • ,
 • fox
 • ,
 • pull a fast one on
 • ,
 • play a trick on

1. Lura någon

 • "Vi lurade läraren att tro att klassen skulle ställas in nästa vecka"
  synonym:
 • flim-flam
 • ,
 • skämta på
 • ,
 • spela tricks
 • ,
 • trick
 • ,
 • fob
 • ,
 • räv
 • ,
 • dra på en snabb
 • ,
 • spela ett spratt på

Examples of using

I learned a new trick.
Jag lärde mig ett nytt trick.
I'm going to do a trick with only four cards.
Jag ska göra ett trick med bara fyra kort.
He got the money from her by a trick.
Han fick pengarna av henne genom ett trick.