Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "travel" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "resa" till svenska språket

EnglishSwedish

Travel

[Resa]
/trævəl/

noun

1. The act of going from one place to another

 • "He enjoyed selling but he hated the travel"
  synonym:
 • travel
 • ,
 • traveling
 • ,
 • travelling

1. Handlingen att gå från en plats till en annan

 • "Han tyckte om att sälja men han hatade resan"
  synonym:
 • resa
 • ,
 • reser

2. A movement through space that changes the location of something

  synonym:
 • change of location
 • ,
 • travel

2. En rörelse genom rymden som ändrar platsen för något

  synonym:
 • byte av plats
 • ,
 • resa

3. Self-propelled movement

  synonym:
 • locomotion
 • ,
 • travel

3. Självgående rörelse

  synonym:
 • rörelse
 • ,
 • resa

verb

1. Change location

 • Move, travel, or proceed, also metaphorically
 • "How fast does your new car go?"
 • "We travelled from rome to naples by bus"
 • "The policemen went from door to door looking for the suspect"
 • "The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before night fell"
 • "News travelled fast"
  synonym:
 • travel
 • ,
 • go
 • ,
 • move
 • ,
 • locomote

1. Byt plats

 • Flytta, resa eller fortsätt, också metaforiskt
 • "Hur snabbt går din nya bil?"
 • "Vi reste från rom till neapel med buss"
 • "Poliserna gick från dörr till dörr och letade efter den misstänkte"
 • "Soldaterna rörde sig mot staden i ett försök att ta den innan natten föll"
 • "Nyheterna reste snabbt"
  synonym:
 • resa
 • ,
 • ,
 • flytta
 • ,
 • locomote

2. Undertake a journey or trip

  synonym:
 • travel
 • ,
 • journey

2. Gör en resa eller resa

  synonym:
 • resa

3. Make a trip for pleasure

  synonym:
 • travel
 • ,
 • trip
 • ,
 • jaunt

3. Gör en resa för nöjes skull

  synonym:
 • resa
 • ,
 • utskämd

4. Travel upon or across

 • "Travel the oceans"
  synonym:
 • travel
 • ,
 • journey

4. Resa på eller tvärs över

 • "Resa i haven"
  synonym:
 • resa

5. Undergo transportation as in a vehicle

 • "We travelled north on rte. 508"
  synonym:
 • travel

5. Genomgå transport som i ett fordon

 • "Vi reste norrut på rte. 508"
  synonym:
 • resa

6. Travel from place to place, as for the purpose of finding work, preaching, or acting as a judge

  synonym:
 • travel
 • ,
 • move around

6. Resa från plats till plats, som i syfte att hitta arbete, predika eller agera som domare

  synonym:
 • resa
 • ,
 • flytta runt

Examples of using

Though we travel the world over to find the beautiful, we must carry it with us or we find it not.
Även om vi reser världen över för att hitta det vackra, måste vi bära det med oss, annars finner vi det inte.
I like to visit cemeteries when I travel.
Jag gillar att besöka kyrkogårdar när jag reser.
If you can't afford travel insurance, then you can't afford to travel.
Om du inte har råd med reseförsäkring, då har du inte råd att resa.