Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trash" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skräp" till svenska språket

EnglishSwedish

Trash

[Skräp]
/træʃ/

noun

1. Worthless material that is to be disposed of

  synonym:
 • rubbish
 • ,
 • trash
 • ,
 • scrap

1. Värdelöst material som ska kasseras

  synonym:
 • skräp
 • ,
 • skrot

2. Worthless people

  synonym:
 • trash
 • ,
 • scum

2. Värdelösa människor

  synonym:
 • skräp
 • ,
 • avskum

3. Nonsensical talk or writing

  synonym:
 • folderol
 • ,
 • rubbish
 • ,
 • tripe
 • ,
 • trumpery
 • ,
 • trash
 • ,
 • wish-wash
 • ,
 • applesauce
 • ,
 • codswallop

3. Meningslöst prat eller skrivande

  synonym:
 • folderol
 • ,
 • skräp
 • ,
 • mager
 • ,
 • trumpery
 • ,
 • önsketvätt
 • ,
 • äppelmos
 • ,
 • torskvallra

4. An amphetamine derivative (trade name methedrine) used in the form of a crystalline hydrochloride

 • Used as a stimulant to the nervous system and as an appetite suppressant
  synonym:
 • methamphetamine
 • ,
 • methamphetamine hydrochloride
 • ,
 • Methedrine
 • ,
 • meth
 • ,
 • deoxyephedrine
 • ,
 • chalk
 • ,
 • chicken feed
 • ,
 • crank
 • ,
 • glass
 • ,
 • ice
 • ,
 • shabu
 • ,
 • trash

4. Ett amfetaminderivat (varunamn methedrine) som används i form av en kristallin hydroklorid

 • Används som stimulerande medel till nervsystemet och som aptitnedsättande medel
  synonym:
 • metamfetamin
 • ,
 • metamfetaminhydroklorid
 • ,
 • Metedrin
 • ,
 • meth
 • ,
 • deoxiefedrin
 • ,
 • krita
 • ,
 • kycklingfoder
 • ,
 • vev
 • ,
 • glas
 • ,
 • is
 • ,
 • shabu
 • ,
 • skräp

verb

1. Dispose of (something useless or old)

 • "Trash these old chairs"
 • "Junk an old car"
 • "Scrap your old computer"
  synonym:
 • trash
 • ,
 • junk
 • ,
 • scrap

1. Kassera (något värdelöst eller gammalt)

 • "Skräp dessa gamla stolar"
 • "Skräp en gammal bil"
 • "Skrota din gamla dator"
  synonym:
 • skräp
 • ,
 • skrot

2. Express a totally negative opinion of

 • "The critics panned the performance"
  synonym:
 • pan
 • ,
 • tear apart
 • ,
 • trash

2. Uttrycka en totalt negativ åsikt om

 • "Kritikerna panorerade föreställningen"
  synonym:
 • panorera
 • ,
 • riva sönder
 • ,
 • skräp