Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trance" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "trance" till svenska språket

EnglishSwedish

Trance

[Trance]
/træns/

noun

1. A psychological state induced by (or as if induced by) a magical incantation

  synonym:
 • enchantment
 • ,
 • spell
 • ,
 • trance

1. Ett psykologiskt tillstånd framkallat av (eller som framkallat av) en magisk besvärjelse

  synonym:
 • förtrollning
 • ,
 • besvärja
 • ,
 • trance

2. A state of mind in which consciousness is fragile and voluntary action is poor or missing

 • A state resembling deep sleep
  synonym:
 • trance

2. Ett sinnestillstånd där medvetandet är bräckligt och frivilligt agerande är dåligt eller saknas

 • Ett tillstånd som liknar djup sömn
  synonym:
 • trance

verb

1. Attract

 • Cause to be enamored
 • "She captured all the men's hearts"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • enamour
 • ,
 • trance
 • ,
 • catch
 • ,
 • becharm
 • ,
 • enamor
 • ,
 • captivate
 • ,
 • beguile
 • ,
 • charm
 • ,
 • fascinate
 • ,
 • bewitch
 • ,
 • entrance
 • ,
 • enchant

1. Locka

 • Orsak att vara förälskad
 • "Hon fångade alla mäns hjärtan"
  synonym:
 • fånga
 • ,
 • förälska
 • ,
 • trance
 • ,
 • becharm
 • ,
 • förälskelse
 • ,
 • fängsla
 • ,
 • lura
 • ,
 • charm
 • ,
 • fascinera
 • ,
 • förhäxa
 • ,
 • ingång
 • ,
 • förtrolla