Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trailer" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "trailer" till svenska språket

EnglishSwedish

Trailer

[Släpvagn]
/trelər/

noun

1. Someone who takes more time than necessary

 • Someone who lags behind
  synonym:
 • dawdler
 • ,
 • drone
 • ,
 • laggard
 • ,
 • lagger
 • ,
 • trailer
 • ,
 • poke

1. Någon som tar mer tid än nödvändigt

 • Nån som släpar efter
  synonym:
 • dawdler
 • ,
 • drönare
 • ,
 • eftersläpande
 • ,
 • lagger
 • ,
 • släpvagn
 • ,
 • peta

2. An advertisement consisting of short scenes from a motion picture that will appear in the near future

  synonym:
 • preview
 • ,
 • prevue
 • ,
 • trailer

2. En annons bestående av korta scener från en film som kommer att dyka upp inom en snar framtid

  synonym:
 • förhandsgranska
 • ,
 • råda
 • ,
 • släpvagn

3. A large transport conveyance designed to be pulled by a truck or tractor

  synonym:
 • trailer

3. En stor transporttransport konstruerad för att dras av en lastbil eller traktor

  synonym:
 • släpvagn

4. A wheeled vehicle that can be pulled by a car or truck and is equipped for occupancy

  synonym:
 • trailer
 • ,
 • house trailer

4. Ett hjulförsett fordon som kan dras av en bil eller lastbil och är utrustat för inflyttning

  synonym:
 • släpvagn
 • ,
 • husvagn

Examples of using

Today I hooked my trailer up to my car, filled it with rubbish and took a very full load to the local rubbish dump.
Idag hakade jag upp min släpvagn till min bil, fyllde den med skräp och tog en mycket full last till den lokala soptippen.
I'll be in my trailer.
Jag kommer att vara i min trailer.