Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "touched" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "berörd" till svenska språket

EnglishSwedish

Touched

[Rörd]
/təʧt/

adjective

1. Having come into contact

  synonym:
 • touched

1. Efter att ha kommit i kontakt

  synonym:
 • berörd

2. Being excited or provoked to the expression of an emotion

 • "Too moved to speak"
 • "Very touched by the stranger's kindness"
  synonym:
 • moved(p)
 • ,
 • affected
 • ,
 • stirred
 • ,
 • touched

2. Att vara upphetsad eller provocerad till uttryck för en känsla

 • "För rörd för att tala"
 • "Mycket berörd av främlingens vänlighet"
  synonym:
 • flyttade(p)
 • ,
 • påverkad
 • ,
 • omrörd
 • ,
 • berörd

3. Slightly insane

  synonym:
 • fey
 • ,
 • touched(p)

3. Lätt sinnessjuk

  synonym:
 • fey
 • ,
 • berört(p)

Examples of using

He touched her hair.
Han rörde vid hennes hår.
Something cold and slimy touched Nastya’s cheek, and she cringed, seeing it was a giant tentacle.
Något kallt och slemmigt rörde vid Nastyas kind, och hon kröp ihop och såg att det var en gigantisk tentakel.
Nobody touched me.
Ingen rörde mig.