Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tortured" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "torterade" till svenska språket

EnglishSwedish

Tortured

[Torterad]
/tɔrʧərd/

adjective

1. Experiencing intense pain especially mental pain

 • "An anguished conscience"
 • "A small tormented schoolboy"
 • "A tortured witness to another's humiliation"
  synonym:
 • anguished
 • ,
 • tormented
 • ,
 • tortured

1. Upplever intensiv smärta särskilt psykisk smärta

 • "Ett ångestfyllt samvete"
 • "En liten plågad skolpojke"
 • "Ett torterat vittne till en annans förnedring"
  synonym:
 • ångestladdad
 • ,
 • plågades
 • ,
 • torterad

Examples of using

Tom was tortured.
Tom torterades.