Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tornado" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tornado" till svenska språket

EnglishSwedish

Tornado

[Tornado]
/tɔrnedoʊ/

noun

1. A localized and violently destructive windstorm occurring over land characterized by a funnel-shaped cloud extending toward the ground

  synonym:
 • tornado
 • ,
 • twister

1. En lokaliserad och våldsamt destruktiv vindstorm som inträffar över land som kännetecknas av ett trattformat moln som sträcker sig mot marken

  synonym:
 • tornado
 • ,
 • vrida

2. A purified and potent form of cocaine that is smoked rather than snorted

 • Highly addictive
  synonym:
 • crack
 • ,
 • crack cocaine
 • ,
 • tornado

2. En renad och potent form av kokain som röks snarare än snortas

 • Mycket beroendeframkallande
  synonym:
 • spricka
 • ,
 • knäck kokain
 • ,
 • tornado

Examples of using

Tom's house was destroyed by a tornado.
Toms hus förstördes av en tornado.
There was a tornado in the village.
Det var en tornado i byn.