Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "torch" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fackla" till svenska språket

EnglishSwedish

Torch

[Fackla]
/tɔrʧ/

noun

1. A light usually carried in the hand

 • Consists of some flammable substance
  synonym:
 • torch

1. Ett ljus som vanligtvis bärs i handen

 • Består av något brandfarligt ämne
  synonym:
 • fackla

2. Tall-stalked very woolly mullein with densely packed yellow flowers

 • Ancient greeks and romans dipped the stalks in tallow for funeral torches
  synonym:
 • common mullein
 • ,
 • great mullein
 • ,
 • Aaron's rod
 • ,
 • flannel mullein
 • ,
 • woolly mullein
 • ,
 • torch
 • ,
 • Verbascum thapsus

2. Högskaftad mycket ullig mullein med tätt packade gula blommor

 • Forntida greker och romare doppade stjälkarna i talg för begravningsfacklor
  synonym:
 • vanlig mullein
 • ,
 • stora mullein
 • ,
 • Arons stav
 • ,
 • flanellmullein
 • ,
 • ullmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmullvadsmull
 • ,
 • fackla
 • ,
 • Verbascum thapsus

3. A small portable battery-powered electric lamp

  synonym:
 • flashlight
 • ,
 • torch

3. En liten bärbar batteridriven elektrisk lampa

  synonym:
 • ficklampa
 • ,
 • fackla

4. A burner that mixes air and gas to produce a very hot flame

  synonym:
 • blowtorch
 • ,
 • torch
 • ,
 • blowlamp

4. En brännare som blandar luft och gas för att producera en mycket het låga

  synonym:
 • blåslampa
 • ,
 • fackla

verb

1. Burn maliciously, as by arson

 • "The madman torched the barns"
  synonym:
 • torch

1. Bränn uppsåtligt, som genom mordbrand

 • "Galningen brände ladugårdarna"
  synonym:
 • fackla

Examples of using

Tom extinguished his torch.
Tom släckte sin fackla.
The sun is the torch, the lamp of the universe; if it is situated in the central region it's because this is the best place to illuminate the planets.
Solen är facklan, universums lampa; om den är belägen i den centrala regionen beror det på att detta är den bästa platsen att lysa upp planeterna.
It is almost impossible to bear the torch of truth through a crowd without singeing somebody’s beard.
Det är nästan omöjligt att bära sanningens fackla genom en folkmassa utan att sjunga någons skägg.