Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "topical" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "aktuell" till svenska språket

EnglishSwedish

Topical

[Aktuell]
/tɑpəkəl/

adjective

1. Pertaining to the surface of a body part

 • "A drug for topical (or local) application"
 • "A topical anesthesia"
  synonym:
 • topical

1. Hänför sig till ytan av en kroppsdel

 • "Ett läkemedel för aktuell (eller lokal) applikation"
 • "En aktuell anestesi"
  synonym:
 • aktuell

2. Of or relating to or arranged by topics

 • "A detailed record on both a chronological and a topical basis"
  synonym:
 • topical

2. Av eller relaterade till eller ordnade efter ämnen

 • "En detaljerad uppteckning på både kronologisk och aktuell basis"
  synonym:
 • aktuell

3. Of interest at the present time

 • "A topical reference"
 • "A topical and timely study of civil liberty"
  synonym:
 • topical

3. Av intresse för närvarande

 • "En aktuell referens"
 • "En aktuell och aktuell studie av medborgerlig frihet"
  synonym:
 • aktuell

Examples of using

The problem of roads repairing remains topical.
Problemet med vägreparationer är fortfarande aktuellt.
This is a topical cream, not a toothpaste, so I hope your gums are free of hemorrhoids.
Det här är en aktuell kräm, inte en tandkräm, så jag hoppas att ditt tandkött är fritt från hemorrojder.