Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tolerance" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tolerans" till svenska språket

EnglishSwedish

Tolerance

[Tolerans]
/tɑlərəns/

noun

1. The power or capacity of an organism to tolerate unfavorable environmental conditions

  synonym:
 • tolerance

1. En organisms kraft eller förmåga att tolerera ogynnsamma miljöförhållanden

  synonym:
 • tolerans

2. A disposition to allow freedom of choice and behavior

  synonym:
 • permissiveness
 • ,
 • tolerance

2. En benägenhet att tillåta valfrihet och beteende

  synonym:
 • tillåtande
 • ,
 • tolerans

3. The act of tolerating something

  synonym:
 • tolerance

3. Handlingen att tolerera något

  synonym:
 • tolerans

4. Willingness to recognize and respect the beliefs or practices of others

  synonym:
 • tolerance

4. Vilja att erkänna och respektera andras övertygelser eller praxis

  synonym:
 • tolerans

5. A permissible difference

 • Allowing some freedom to move within limits
  synonym:
 • allowance
 • ,
 • leeway
 • ,
 • margin
 • ,
 • tolerance

5. En tillåten skillnad

 • Tillåter viss frihet att röra sig inom gränserna
  synonym:
 • bidrag
 • ,
 • spelrum
 • ,
 • marginal
 • ,
 • tolerans

Examples of using

Tom has a low tolerance for pain.
Tom har låg tolerans för smärta.
I have no tolerance of cowards.
Jag har ingen tolerans mot fegisar.