Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "toast" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "toast" till svenska språket

EnglishSwedish

Toast

[Rostat bröd]
/toʊst/

noun

1. Slices of bread that have been toasted

  synonym:
 • toast

1. Brödskivor som har rostats

  synonym:
 • skål

2. A celebrity who receives much acclaim and attention

 • "He was the toast of the town"
  synonym:
 • toast

2. En kändis som får mycket hyllning och uppmärksamhet

 • "Han var stadens skål"
  synonym:
 • skål

3. A person in desperate straits

 • Someone doomed
 • "I'm a goner if this plan doesn't work"
 • "One mistake and you're toast"
  synonym:
 • goner
 • ,
 • toast

3. En person i desperata svårigheter

 • Någon dömd
 • "Jag är en goner om den här planen inte fungerar"
 • "Ett misstag och du är skål"
  synonym:
 • goner
 • ,
 • skål

4. A drink in honor of or to the health of a person or event

  synonym:
 • pledge
 • ,
 • toast

4. En dryck för att hedra eller för hälsan hos en person eller händelse

  synonym:
 • pantsätta
 • ,
 • skål

verb

1. Make brown and crisp by heating

 • "Toast bread"
 • "Crisp potatoes"
  synonym:
 • crispen
 • ,
 • toast
 • ,
 • crisp

1. Gör brunt och krispigt genom uppvärmning

 • "Rostat bröd"
 • "Knäckpotatis"
  synonym:
 • crispen
 • ,
 • skål
 • ,
 • krispig

2. Propose a toast to

 • "Let us toast the birthday girl!"
 • "Let's drink to the new year"
  synonym:
 • toast
 • ,
 • drink
 • ,
 • pledge
 • ,
 • salute
 • ,
 • wassail

2. Föreslå en skål för

 • "Låt oss skåla för födelsedagsflickan!"
 • "Låt oss dricka till det nya året"
  synonym:
 • skål
 • ,
 • dricka
 • ,
 • pantsätta
 • ,
 • hälsa
 • ,
 • wassail

Examples of using

In the morning, I like to put honey on my toast.
På morgonen gillar jag att lägga honung på min rostat bröd.
She spread honey thickly on her toast.
Hon spred honung tjockt på sin rostat bröd.
I always have coffee and toast for breakfast.
Jag har alltid kaffe och rostat bröd till frukost.