Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tireless" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "outtröttlig" till svenska språket

EnglishSwedish

Tireless

[Outtröttlig]
/taɪərləs/

adjective

1. Showing sustained enthusiastic action with unflagging vitality

 • "An indefatigable advocate of equal rights"
 • "A tireless worker"
 • "Unflagging pursuit of excellence"
  synonym:
 • indefatigable
 • ,
 • tireless
 • ,
 • unflagging
 • ,
 • unwearying

1. Visar ihållande entusiastisk action med oförglömlig vitalitet

 • "En outtröttlig förespråkare för lika rättigheter"
 • "En outtröttlig arbetare"
 • "Oflaggande strävan efter excellens"
  synonym:
 • outtröttlig
 • ,
 • oförglömlig

2. Characterized by hard work and perseverance

  synonym:
 • hardworking
 • ,
 • industrious
 • ,
 • tireless
 • ,
 • untiring

2. Kännetecknas av hårt arbete och uthållighet

  synonym:
 • hårt arbetande
 • ,
 • arbetsam
 • ,
 • outtröttlig