Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "timid" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "timid" till svenska språket

EnglishSwedish

Timid

[Skygg]
/tɪmɪd/

noun

1. People who are fearful and cautious

 • "Whitewater rafting is not for the timid"
  synonym:
 • timid
 • ,
 • cautious

1. Människor som är rädda och försiktiga

 • "Whitewater rafting är inte för den skygga"
  synonym:
 • blyg
 • ,
 • försiktig

adjective

1. Showing fear and lack of confidence

  synonym:
 • timid

1. Visar rädsla och brist på självförtroende

  synonym:
 • blyg

2. Lacking self-confidence

 • "Stood in the doorway diffident and abashed"
 • "Problems that call for bold not timid responses"
 • "A very unsure young man"
  synonym:
 • diffident
 • ,
 • shy
 • ,
 • timid
 • ,
 • unsure

2. Saknar självförtroende

 • "Stod i dörröppningen orubblig och förbluffad"
 • "Problem som kräver djärva inte blyga svar"
 • "En mycket osäker ung man"
  synonym:
 • oklar
 • ,
 • blyg
 • ,
 • osäker

3. Lacking conviction or boldness or courage

 • "Faint heart ne'er won fair lady"
  synonym:
 • faint
 • ,
 • fainthearted
 • ,
 • timid
 • ,
 • faint-hearted

3. Saknar övertygelse eller djärvhet eller mod

 • "Faint heart ne'er won fair lady"
  synonym:
 • svimma
 • ,
 • svaghjärtad
 • ,
 • blyg

Examples of using

She's timid.
Hon är blyg.
Oh, if only we could be as shy and timid in our shameful actions as we are in our proper ones!
Åh, om vi bara kunde vara lika blyga och blyga i våra skamliga handlingar som vi är i våra rätta!
He's very timid.
Han är väldigt blyg.