Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "timer" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "timer" till svenska språket

EnglishSwedish

Timer

[Timer]
/taɪmər/

noun

1. A timepiece that measures a time interval and signals its end

  synonym:
 • timer

1. En klocka som mäter ett tidsintervall och signalerar dess slut

  synonym:
 • timer

2. (sports) an official who keeps track of the time elapsed

  synonym:
 • timekeeper
 • ,
 • timer

2. (idrott) en tjänsteman som håller reda på den tid som förflutit

  synonym:
 • tidtagare
 • ,
 • timer

3. A regulator that activates or deactivates a mechanism at set times

  synonym:
 • timer

3. En regulator som aktiverar eller avaktiverar en mekanism vid bestämda tidpunkter

  synonym:
 • timer

Examples of using

The button battery in the PC's internal timer has gone flat.
Knappbatteriet i PC: ns interna timer har blivit platt.