Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tide" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tidvatten" till svenska språket

EnglishSwedish

Tide

[Tidvatten]
/taɪd/

noun

1. The periodic rise and fall of the sea level under the gravitational pull of the moon

  synonym:
 • tide

1. Havsnivåns periodiska höjning och fall under månens gravitationskraft

  synonym:
 • tidvatten

2. Something that may increase or decrease (like the tides of the sea)

 • "A rising tide of popular interest"
  synonym:
 • tide

2. Något som kan öka eller minska (som havets tidvatten)

 • "En stigande våg av folkligt intresse"
  synonym:
 • tidvatten

3. There are usually two high and two low tides each day

  synonym:
 • tide
 • ,
 • lunar time period

3. Det är vanligtvis två högvatten och två lågvatten varje dag

  synonym:
 • tidvatten
 • ,
 • månens tidsperiod

verb

1. Rise or move forward

 • "Surging waves"
  synonym:
 • tide
 • ,
 • surge

1. Stig eller gå framåt

 • "Svallande vågor"
  synonym:
 • tidvatten
 • ,
 • svallvåg

2. Cause to float with the tide

  synonym:
 • tide

2. Få att flyta med tidvattnet

  synonym:
 • tidvatten

3. Be carried with the tide

  synonym:
 • tide

3. Bäras med tidvattnet

  synonym:
 • tidvatten

Examples of using

The tide is low in the morning now.
Tidvattnet är lågt på morgonen nu.
Let's wait till high tide.
Låt oss vänta till högvatten.
We can't leave our tents on the beach where they are now. If we do, they'll be under water during high tide.
Vi kan inte lämna våra tält på stranden där de är nu. Om vi gör det kommer de att vara under vatten under högvatten.