Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thus" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "alltså" till svenska språket

EnglishSwedish

Thus

[Således]
/ðəs/

noun

1. An aromatic gum resin obtained from various arabian or east african trees

 • Formerly valued for worship and for embalming and fumigation
  synonym:
 • frankincense
 • ,
 • olibanum
 • ,
 • gum olibanum
 • ,
 • thus

1. Ett aromatiskt gummiharts erhållet från olika arabiska eller östafrikanska träd

 • Tidigare värderad för tillbedjan och för balsamering och gasning
  synonym:
 • rökelse
 • ,
 • olibanum
 • ,
 • gummi olibanum
 • ,
 • således

adverb

1. (used to introduce a logical conclusion) from that fact or reason or as a result

 • "Therefore x must be true"
 • "The eggs were fresh and hence satisfactory"
 • "We were young and thence optimistic"
 • "It is late and thus we must go"
 • "The witness is biased and so cannot be trusted"
  synonym:
 • therefore
 • ,
 • hence
 • ,
 • thence
 • ,
 • thus
 • ,
 • so

1. (används för att införa en logisk slutsats) från det faktum eller skäl eller som ett resultat

 • "Därför måste x vara sant"
 • "Äggen var färska och därmed tillfredsställande"
 • "Vi var unga och därifrån optimistiska"
 • "Det är sent och därmed måste vi gå"
 • "Vittnet är partiskt och kan därför inte litas på"
  synonym:
 • därför
 • ,
 • därav
 • ,
 • därifrån
 • ,
 • således
 • ,

2. In the way indicated

 • "Hold the brush so"
 • "Set up the pieces thus"
 • (`thusly' is a nonstandard variant)
  synonym:
 • thus
 • ,
 • thusly
 • ,
 • so

2. På det sätt som anges

 • "Håll borsten så"
 • "Sätt upp bitarna så"
 • (`husly' är en icke-standardvariant)
  synonym:
 • således
 • ,
 • därmed
 • ,

Examples of using

I'm afraid of death very much. But thus I don't prevent it, but rather give myself some problems.
Jag är rädd för döden väldigt mycket. Men därmed förhindrar jag det inte, utan ger mig själv några problem.
The unicorn ran at the tree with all his might and penetrated the trunk so deeply with his horn, that he couldn't pull it out and was thus stuck.
Enhörningen sprang mot trädet med all kraft och trängde så djupt in i stammen med sitt horn, att han inte kunde dra ut det och därmed satt fast.
The Greeks invented the comma, not for their literature but for their actors, to warn them to take a deep breath in preparation of an upcoming long phrase; thus a comma represents a pause.
Grekerna uppfann kommatecken, inte för sin litteratur utan för sina skådespelare, för att varna dem att ta ett djupt andetag som förberedelse för en kommande lång fras; alltså representerar ett kommatecken en paus.