Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "threshold" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tröskel" till svenska språket

EnglishSwedish

Threshold

[Tröskel]
/θrɛʃoʊld/

noun

1. The starting point for a new state or experience

 • "On the threshold of manhood"
  synonym:
 • threshold

1. Utgångspunkten för en ny stat eller erfarenhet

 • "På tröskeln till manlighet"
  synonym:
 • tröskel

2. The smallest detectable sensation

  synonym:
 • threshold
 • ,
 • limen

2. Den minsta detekterbara känslan

  synonym:
 • tröskel
 • ,
 • limen

3. The entrance (the space in a wall) through which you enter or leave a room or building

 • The space that a door can close
 • "He stuck his head in the doorway"
  synonym:
 • doorway
 • ,
 • door
 • ,
 • room access
 • ,
 • threshold

3. Ingången (utrymmet i en vägg) genom vilken du går in i eller lämnar ett rum eller en byggnad

 • Utrymmet som en dörr kan stänga
 • "Han stack huvudet i dörröppningen"
  synonym:
 • dörröppning
 • ,
 • dörr
 • ,
 • rum tillgång
 • ,
 • tröskel

4. The sill of a door

 • A horizontal piece of wood or stone that forms the bottom of a doorway and offers support when passing through a doorway
  synonym:
 • doorsill
 • ,
 • doorstep
 • ,
 • threshold

4. Tröskeln på en dörr

 • Ett horisontellt stycke trä eller sten som bildar botten av en dörröppning och erbjuder stöd när man passerar genom en dörröppning
  synonym:
 • dörrtröja
 • ,
 • tröskel

5. A region marking a boundary

  synonym:
 • brink
 • ,
 • threshold
 • ,
 • verge

5. En region som markerar en gräns

  synonym:
 • brink
 • ,
 • tröskel
 • ,
 • verge