Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "three" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tre" till svenska språket

EnglishSwedish

Three

[Tre]
/θri/

noun

1. The cardinal number that is the sum of one and one and one

  synonym:
 • three
 • ,
 • 3
 • ,
 • III
 • ,
 • trio
 • ,
 • threesome
 • ,
 • tierce
 • ,
 • leash
 • ,
 • troika
 • ,
 • triad
 • ,
 • trine
 • ,
 • trinity
 • ,
 • ternary
 • ,
 • ternion
 • ,
 • triplet
 • ,
 • tercet
 • ,
 • terzetto
 • ,
 • trey
 • ,
 • deuce-ace

1. Kardinaltalet som är summan av ett och ett och ett

  synonym:
 • tre
 • ,
 • 3
 • ,
 • III
 • ,
 • trio
 • ,
 • trekant
 • ,
 • tierce
 • ,
 • koppel
 • ,
 • trojka
 • ,
 • triad
 • ,
 • trine
 • ,
 • treenighet
 • ,
 • ternär
 • ,
 • ternion
 • ,
 • trilling
 • ,
 • tercet
 • ,
 • terzetto
 • ,
 • trey
 • ,
 • deuce-ace

2. One of four playing cards in a deck having three pips

  synonym:
 • trey
 • ,
 • three

2. Ett av fyra spelkort i en kortlek med tre kärnor

  synonym:
 • trey
 • ,
 • tre

adjective

1. Being one more than two

  synonym:
 • three
 • ,
 • 3
 • ,
 • iii

1. Att vara en mer än två

  synonym:
 • tre
 • ,
 • 3
 • ,
 • iii

Examples of using

It's only three o'clock.
Klockan är bara tre.
I promised my parents I would visit them at least once every three months.
Jag lovade mina föräldrar att jag skulle besöka dem minst en gång var tredje månad.
It's taken us three weeks to fix, but at last our car runs satisfactorily.
Det har tagit oss tre veckor att fixa, men äntligen går vår bil tillfredsställande.