Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thoroughly" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "grundligt" till svenska språket

EnglishSwedish

Thoroughly

[Grundligt]
/θəroʊli/

adverb

1. In an exhaustive manner

 • "We searched the files thoroughly"
  synonym:
 • thoroughly
 • ,
 • exhaustively

1. På ett uttömmande sätt

 • "Vi sökte igenom filerna noggrant"
  synonym:
 • grundligt
 • ,
 • uttömmande

2. Completely and absolutely (`good' is sometimes used informally for `thoroughly')

 • "He was soundly defeated"
 • "We beat him good"
  synonym:
 • thoroughly
 • ,
 • soundly
 • ,
 • good

2. Helt och absolut (`good' används ibland informellt för `thoroughly')

 • "Han var ordentligt besegrad"
 • "Vi slog honom bra"
  synonym:
 • grundligt
 • ,
 • bra

Examples of using

After thoroughly examining Mary, the doctor could find no physical reason for her condition, and concluded that the cause was psychosomatic.
Efter att ha undersökt Mary noggrant kunde läkaren inte hitta någon fysisk orsak till hennes tillstånd och drog slutsatsen att orsaken var psykosomatisk.
I consider Tom a thoroughly responsible individual.
Jag anser att Tom är en helt och hållet ansvarsfull individ.
I thoroughly analyzed the issue and quite clearly showed what no scientist doubts at the present time.
Jag analyserade frågan grundligt och visade ganska tydligt vad ingen vetenskapsman tvivlar på för närvarande.