Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thorn" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tagg" till svenska språket

EnglishSwedish

Thorn

[Tagg]
/θɔrn/

noun

1. Something that causes irritation and annoyance

 • "He's a thorn in my flesh"
  synonym:
 • irritant
 • ,
 • thorn

1. Något som orsakar irritation och irritation

 • "Han är en tagg i mitt kött"
  synonym:
 • irriterande
 • ,
 • tagg

2. A small sharp-pointed tip resembling a spike on a stem or leaf

  synonym:
 • spine
 • ,
 • thorn
 • ,
 • prickle
 • ,
 • pricker
 • ,
 • sticker
 • ,
 • spikelet

2. En liten skarpspetsad spets som liknar en spik på en stjälk eller ett blad

  synonym:
 • ryggrad
 • ,
 • tagg
 • ,
 • prickle
 • ,
 • pricker
 • ,
 • klistermärke
 • ,
 • spikelet

3. A germanic character of runic origin

  synonym:
 • thorn

3. En germansk karaktär av runursprung

  synonym:
 • tagg

Examples of using

I have a thorn in my finger.
Jag har en tagg i fingret.
Like a thorn stuck in your throat.
Som en tagg som fastnat i halsen.
There is no rose without a thorn.
Det finns ingen ros utan tagg.