Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thermal" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "termisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Thermal

[Termisk]
/θərməl/

noun

1. Rising current of warm air

  synonym:
 • thermal

1. Stigande ström av varm luft

  synonym:
 • termisk

adjective

1. Relating to or associated with heat

 • "Thermal movements of molecules"
 • "Thermal capacity"
 • "Thermic energy"
 • "The caloric effect of sunlight"
  synonym:
 • thermal
 • ,
 • thermic
 • ,
 • caloric

1. Som avser eller förknippas med värme

 • "Termiska rörelser av molekyler"
 • "Termisk kapacitet"
 • "Termisk energi"
 • "Solljusets kalorieffekt"
  synonym:
 • termisk
 • ,
 • kalori

2. Of or relating to a hot spring

 • "Thermal water"
  synonym:
 • thermal

2. Av eller som avser en varm källa

 • "Termiskt vatten"
  synonym:
 • termisk

3. Caused by or designed to retain heat

 • "A thermal burn"
 • "Thermal underwear"
  synonym:
 • thermal

3. Orsakas av eller konstrueras för att hålla kvar värme

 • "En termisk förbränning"
 • "Termiska underkläder"
  synonym:
 • termisk