Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "terminology" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "terminologi" till svenska språket

EnglishSwedish

Terminology

[Terminologi]
/tərmɪnɑləʤi/

noun

1. A system of words used to name things in a particular discipline

 • "Legal terminology"
 • "Biological nomenclature"
 • "The language of sociology"
  synonym:
 • terminology
 • ,
 • nomenclature
 • ,
 • language

1. Ett system av ord som används för att namnge saker i en viss disciplin

 • "Juridisk terminologi"
 • "Biologisk nomenklatur"
 • "Sociologins språk"
  synonym:
 • terminologi
 • ,
 • nomenklatur
 • ,
 • språk

Examples of using

Each science has its own terminology.
Varje vetenskap har sin egen terminologi.