Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "terminator" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "terminator" till svenska språket

EnglishSwedish

Terminator

[Terminator]
/tərmənetər/

noun

1. Someone who exterminates (especially someone whose occupation is the extermination of troublesome rodents and insects)

  synonym:
 • exterminator
 • ,
 • terminator
 • ,
 • eradicator

1. Någon som utrotar (särskilt någon vars sysselsättning är utrotning av besvärliga gnagare och insekter)

  synonym:
 • utrotare
 • ,
 • terminator