Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tent" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tält" till svenska språket

EnglishSwedish

Tent

[Tält]
/tɛnt/

noun

1. A portable shelter (usually of canvas stretched over supporting poles and fastened to the ground with ropes and pegs)

 • "He pitched his tent near the creek"
  synonym:
 • tent
 • ,
 • collapsible shelter

1. Ett bärbart skydd (vanligtvis av duk sträckt över stödjande stolpar och fäst vid marken med rep och pinnar)

 • "Han slog upp sitt tält nära bäcken"
  synonym:
 • tält
 • ,
 • hopfällbart skydd

2. A web that resembles a tent or carpet

  synonym:
 • tent

2. Ett nät som liknar ett tält eller matta

  synonym:
 • tält

verb

1. Live in or as if in a tent

 • "Can we go camping again this summer?"
 • "The circus tented near the town"
 • "The houseguests had to camp in the living room"
  synonym:
 • camp
 • ,
 • encamp
 • ,
 • camp out
 • ,
 • bivouac
 • ,
 • tent

1. Bo i eller som i ett tält

 • "Kan vi campa igen i sommar?"
 • "Cirkusen tältade nära staden"
 • "Husgästerna fick slå läger i vardagsrummet"
  synonym:
 • läger
 • ,
 • slå läger
 • ,
 • bivack
 • ,
 • tält

Examples of using

She set fire to a tent.
Hon satte eld på ett tält.
Where should we pitch the tent?
Var ska vi slå upp tältet?
Whose idea was it to pitch the tent here?
Vems idé var det att slå upp tältet här?