Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tend" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tend" till svenska språket

EnglishSwedish

Tend

[Tendera]
/tɛnd/

verb

1. Have a tendency or disposition to do or be something

 • Be inclined
 • "She tends to be nervous before her lectures"
 • "These dresses run small"
 • "He inclined to corpulence"
  synonym:
 • tend
 • ,
 • be given
 • ,
 • lean
 • ,
 • incline
 • ,
 • run

1. Har en tendens eller benägenhet att göra eller vara något

 • Vara benägen
 • "Hon tenderar att vara nervös inför sina föreläsningar"
 • "Dessa klänningar är små"
 • "Han böjde sig för korpulens"
  synonym:
 • tendera
 • ,
 • ges
 • ,
 • mager
 • ,
 • lutning
 • ,
 • springa

2. Have care of or look after

 • "She tends to the children"
  synonym:
 • tend

2. Ha hand om eller se efter

 • "Hon tar hand om barnen"
  synonym:
 • tendera

3. Manage or run

 • "Tend a store"
  synonym:
 • tend

3. Hantera eller köra

 • "Sköta en butik"
  synonym:
 • tendera

Examples of using

Why don't you tend to your own affairs?
Varför sköter du inte dina egna angelägenheter?
We tend to perceive what we expect to perceive.
Vi tenderar att uppfatta vad vi förväntar oss att uppfatta.
Boys tend to look down on their younger sisters.
Pojkar tenderar att se ner på sina yngre systrar.