Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tenacious" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "uthållig" till svenska språket

EnglishSwedish

Tenacious

[Envis]
/təneʃəs/

adjective

1. Good at remembering

 • "A retentive mind"
 • "Tenacious memory"
  synonym:
 • retentive
 • ,
 • recollective
 • ,
 • long
 • ,
 • tenacious

1. Bra på att minnas

 • "Ett retentivt sinne"
 • "Hållsamt minne"
  synonym:
 • retentiv
 • ,
 • minnesvärd
 • ,
 • lång
 • ,
 • ihärdig

2. Stubbornly unyielding

 • "Dogged persistence"
 • "Dour determination"
 • "The most vocal and pertinacious of all the critics"
 • "A mind not gifted to discover truth but tenacious to hold it"- t.s.eliot
 • "Men tenacious of opinion"
  synonym:
 • dogged
 • ,
 • dour
 • ,
 • persistent
 • ,
 • pertinacious
 • ,
 • tenacious
 • ,
 • unyielding

2. Envist orubblig

 • "Hund uthållighet"
 • "Dur beslutsamhet"
 • "Den mest högljudda och relevanta av alla kritiker"
 • "Ett sinne som inte är begåvat att upptäcka sanningen men ihärdigt att hålla den" - tseliot
 • "Men ihärdiga åsikter"
  synonym:
 • envis
 • ,
 • dour
 • ,
 • ihållande
 • ,
 • relevant
 • ,
 • ihärdig
 • ,
 • oeftergivlig

3. Sticking together

 • "Two coherent sheets"
 • "Tenacious burrs"
  synonym:
 • coherent
 • ,
 • tenacious

3. Håller ihop

 • "Två sammanhängande ark"
 • "Uthålliga grader"
  synonym:
 • sammanhängande
 • ,
 • ihärdig

Examples of using

Metaphors are much more tenacious than facts.
Metaforer är mycket mer ihärdiga än fakta.