Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "telling" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "berätta" till svenska språket

EnglishSwedish

Telling

[Berättande]
/tɛlɪŋ/

noun

1. An act of narration

 • "He was the hero according to his own relation"
 • "His endless recounting of the incident eventually became unbearable"
  synonym:
 • relation
 • ,
 • telling
 • ,
 • recounting

1. En berättarhandling

 • "Han var hjälten enligt sin egen relation"
 • "Hans oändliga återberättelse om händelsen blev så småningom outhärdlig"
  synonym:
 • relation
 • ,
 • berättar
 • ,
 • återberättande

2. Informing by words

  synonym:
 • telling
 • ,
 • apprisal
 • ,
 • notification

2. Informera med ord

  synonym:
 • berättar
 • ,
 • vedergällning
 • ,
 • anmälan

3. Disclosing information or giving evidence about another

  synonym:
 • tattle
 • ,
 • singing
 • ,
 • telling

3. Röja information eller vittna om annan

  synonym:
 • skramla
 • ,
 • sång
 • ,
 • berättar

adjective

1. Disclosing unintentionally

 • "A telling smile"
 • "A telltale panel of lights"
 • "A telltale patch of oil on the water marked where the boat went down"
  synonym:
 • revealing
 • ,
 • telling
 • ,
 • telltale(a)

1. Avslöjar oavsiktligt

 • "Ett talande leende"
 • "En kontrollampapanel av ljus"
 • "En kontrollampa med olja på vattnet markerad där båten gick ner"
  synonym:
 • avslöjande
 • ,
 • berättar
 • ,
 • kontrollampa(a)

2. Powerfully persuasive

 • "A cogent argument"
 • "A telling presentation"
 • "A weighty argument"
  synonym:
 • cogent
 • ,
 • telling
 • ,
 • weighty

2. Kraftfullt övertygande

 • "Ett övertygande argument"
 • "En talande presentation"
 • "Ett tungt vägande argument"
  synonym:
 • övertygande
 • ,
 • berättar
 • ,
 • tung

3. Producing a strong effect

 • "Gave an impressive performance as othello"
 • "A telling gesture"
  synonym:
 • impressive
 • ,
 • telling

3. Ger en stark effekt

 • "Gav en imponerande prestation som othello"
 • "En talande gest"
  synonym:
 • imponerande
 • ,
 • berättar

Examples of using

Tom probably knows more than he's telling us.
Tom vet förmodligen mer än han säger till oss.
Is there something you're not telling me?
R det något du inte berättar?
Is there something you're not telling us?
R det något du inte berättar för oss?