Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "television" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "television" till svenska språket

EnglishSwedish

Television

[TV]
/tɛləvɪʒən/

noun

1. Broadcasting visual images of stationary or moving objects

 • "She is a star of screen and video"
 • "Television is a medium because it is neither rare nor well done" - ernie kovacs
  synonym:
 • television
 • ,
 • telecasting
 • ,
 • TV
 • ,
 • video

1. Sändning av visuella bilder av stationära eller rörliga föremål

 • "Hon är en stjärna av skärm och video"
 • "Television är ett medium eftersom det varken är sällsynt eller välgjort" - ernie kovacs
  synonym:
 • tv
 • ,
 • telesändning
 • ,
 • video

2. A telecommunication system that transmits images of objects (stationary or moving) between distant points

  synonym:
 • television
 • ,
 • television system

2. Ett telekommunikationssystem som överför bilder av föremål (stationära eller rörliga) mellan avlägsna punkter

  synonym:
 • tv
 • ,
 • tv-system

3. An electronic device that receives television signals and displays them on a screen

 • "The british call a tv set a telly"
  synonym:
 • television receiver
 • ,
 • television
 • ,
 • television set
 • ,
 • tv
 • ,
 • tv set
 • ,
 • idiot box
 • ,
 • boob tube
 • ,
 • telly
 • ,
 • goggle box

3. En elektronisk enhet som tar emot tv-signaler och visar dem på en skärm

 • "Britterna kallar en tv-apparat"
  synonym:
 • tv-mottagare
 • ,
 • tv
 • ,
 • tv-apparat
 • ,
 • idiotiska box
 • ,
 • bröströr
 • ,
 • teve
 • ,
 • goggle låda

Examples of using

This television is very heavy.
Den här tv:n är väldigt tung.
Don't watch television.
Titta inte på tv.
My television set is 100 years old, but it still works perfectly.
Min tv-apparat är 100 år gammal, men den fungerar fortfarande perfekt.