Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tectonic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tektonisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Tectonic

[Tektonisk]
/tɛktɑnɪk/

adjective

1. Pertaining to the structure or movement of the earth's crust

 • "Tectonic plates"
 • "Tectonic valleys"
  synonym:
 • tectonic

1. Hänför sig till jordskorpans struktur eller rörelse

 • "Tektoniska plattor"
 • "Tektoniska dalar"
  synonym:
 • tektoniska

2. Of or pertaining to construction or architecture

  synonym:
 • tectonic
 • ,
 • architectonic

2. Av eller hänför sig till konstruktion eller arkitektur

  synonym:
 • tektoniska
 • ,
 • arkitektonisk