Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "teach" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lära" till svenska språket

EnglishSwedish

Teach

[Undervisa]
/tiʧ/

noun

1. An english pirate who operated in the caribbean and off the atlantic coast of north america (died in 1718)

  synonym:
 • Teach
 • ,
 • Edward Teach
 • ,
 • Thatch
 • ,
 • Edward Thatch
 • ,
 • Blackbeard

1. En engelsk pirat som verkade i karibien och utanför nordamerikas atlantkust (död 1718)

  synonym:
 • Undervisa
 • ,
 • Edward Teach
 • ,
 • Tjacka
 • ,
 • Edward Thatch
 • ,
 • Svartskägg

verb

1. Impart skills or knowledge to

 • "I taught them french"
 • "He instructed me in building a boat"
  synonym:
 • teach
 • ,
 • learn
 • ,
 • instruct

1. Förmedla färdigheter eller kunskaper till

 • "Jag lärde dem franska"
 • "Han instruerade mig att bygga en båt"
  synonym:
 • lära ut
 • ,
 • lära
 • ,
 • instruera

2. Accustom gradually to some action or attitude

 • "The child is taught to obey her parents"
  synonym:
 • teach

2. Vänja dig gradvis vid någon handling eller attityd

 • "Barnet lärs att lyda sina föräldrar"
  synonym:
 • lära ut

Examples of using

I will teach you Hausa and you will teach me Korean.
Jag ska lära dig Hausa och du ska lära mig koreanska.
I teach geography.
Jag undervisar i geografi.
This is all I can teach you.
Det här är allt jag kan lära dig.