Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tat" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tat" till svenska språket

EnglishSwedish

Tat

[Tat]
/tæt/

noun

1. Tastelessness by virtue of being cheap and vulgar

  synonym:
 • cheapness
 • ,
 • tackiness
 • ,
 • tat
 • ,
 • sleaze

1. Smaklöshet i kraft av att vara billig och vulgär

  synonym:
 • billighet
 • ,
 • klibbighet
 • ,
 • tat
 • ,
 • sleaze

2. A projective technique using black-and-white pictures

 • Subjects tell a story about each picture
  synonym:
 • Thematic Apperception Test
 • ,
 • TAT

2. En projektiv teknik med svartvita bilder

 • Försökspersoner berättar en historia om varje bild
  synonym:
 • Tematiskt apperceptionstest
 • ,
 • TAT

verb

1. Make lacework by knotting or looping

  synonym:
 • tat
 • ,
 • intertwine

1. Gör snörning genom knutning eller looping

  synonym:
 • tat
 • ,
 • flätas samman