Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tangent" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tangent" till svenska språket

EnglishSwedish

Tangent

[Tangent]
/tænʤənt/

noun

1. A straight line or plane that touches a curve or curved surface at a point but does not intersect it at that point

  synonym:
 • tangent

1. En rät linje eller ett plan som vidrör en kurva eller krökt yta i en punkt men som inte skär den i den punkten

  synonym:
 • tangent

2. Ratio of the opposite to the adjacent side of a right-angled triangle

  synonym:
 • tangent
 • ,
 • tan

2. Förhållandet mellan motsatsen och den intilliggande sidan av en rätvinklig triangel

  synonym:
 • tangent
 • ,
 • solbränna