Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tale" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "saga" till svenska språket

EnglishSwedish

Tale

[Saga]
/tel/

noun

1. A message that tells the particulars of an act or occurrence or course of events

 • Presented in writing or drama or cinema or as a radio or television program
 • "His narrative was interesting"
 • "Disney's stories entertain adults as well as children"
  synonym:
 • narrative
 • ,
 • narration
 • ,
 • story
 • ,
 • tale

1. Ett meddelande som berättar detaljerna om en handling eller händelse eller händelseförlopp

 • Presenteras i skrift eller drama eller bio eller som radio- eller tv-program
 • "Hans berättelse var intressant"
 • "Disneys berättelser underhåller såväl vuxna som barn"
  synonym:
 • berättande
 • ,
 • berättelse
 • ,
 • saga

2. A trivial lie

 • "He told a fib about eating his spinach"
 • "How can i stop my child from telling stories?"
  synonym:
 • fib
 • ,
 • story
 • ,
 • tale
 • ,
 • tarradiddle
 • ,
 • taradiddle

2. En trivial lögn

 • "Han berättade för en fib om att äta sin spenat"
 • "Hur kan jag hindra mitt barn från att berätta historier?"
  synonym:
 • fib
 • ,
 • berättelse
 • ,
 • saga
 • ,
 • tarradiddle
 • ,
 • taradiddle

Examples of using

It reads like a fairy tale.
Det lyder som en saga.
In the shadow of the Leaning Tower of Piza sits the storyteller of the town, eating a plate of pea soup. After that he tells some children the fairy tale "The Princess and the Pea".
I skuggan av det lutande tornet i Piza sitter historieberättaren om staden och äter en tallrik ärtsoppa. Efter det berättar han för några barn sagan "Prinsessan och ärtan".
It is a very sad tale.
Det är en väldigt sorglig saga.