Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tactful" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tactful" till svenska språket

EnglishSwedish

Tactful

[Taktfull]
/tæktfəl/

adjective

1. Having or showing a sense of what is fitting and considerate in dealing with others

 • "She was tactful enough not to shatter his illusion"
 • "A tactful remark eased her embarrassment"
  synonym:
 • tactful

1. Att ha eller visa en känsla av vad som är passande och hänsynsfullt i att hantera andra

 • "Hon var taktfull nog att inte krossa hans illusion"
 • "En taktfull kommentar lättade hennes förlägenhet"
  synonym:
 • taktfull

2. Showing skill and sensitivity in dealing with people

 • "By diplomatic conduct he avoided antagonizing anyone"
 • "A tactful way of correcting someone"
 • "The agency got the kid-glove treatment on capitol hill"
  synonym:
 • tactful
 • ,
 • kid-glove

2. Visar skicklighet och lyhördhet i att hantera människor

 • "Genom diplomatiskt uppförande undvek han att antagonisera någon"
 • "Ett taktfullt sätt att korrigera någon"
 • "Byrån fick barnhandskebehandlingen på capitol hill"
  synonym:
 • taktfull
 • ,
 • barnhandske

Examples of using

Even the most tactful politician cannot have their foot in both camps for long.
Inte ens den mest taktfulle politiker kan ha foten i båda lägren länge.
You're tactful.
Du är taktfull.
My first impression was that he was a tactful politician.
Mitt första intryck var att han var en taktfull politiker.